Bảo mật thông tin

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của maylanhgiasi.com

  1. Mục đích việc thu thập thông tin khách hàng: Chúng tôi thực hiện việc thu thập và sử dụng thông tin của cá nhân khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc thu thập thông tin cá nhân khách hàng chỉ nhằm mục đích quản lý đơn hàng trong nội bộ và giúp cho việc giải quyết các thắc mắc của Khách hàng được thuận lợi hơn.
  2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân:

Phạm vi sử dụng thông tin chỉ được xử lý và thực hiện nằm trong nội bộ công ty chúng tôi

       3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân:

Chúng tôi sẽ thống kê và sao lưu thông tin Khách hàng trong vòng 1 năm.

  1. Địa chỉ lưu giữ thông tin cá nhân:

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin của Khách hàng trên máy chủ (server) của máy chủ sau khi khách hàng đăng ký là thành viên của Website: maylanhgiasi.com

  1. Phương tiện tiếp cận để chỉnh sửa thông tin cá nhân:

Quý khách hàng có thể truy cập vào Website: maylanhgiasi.com và đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký trên website để chỉnh sửa các thông tin khi cần thiết.

  1. Cam kết bảo mật thông tin:

Chúng tôi cam kết không sử dụng, không chuyển trao đổi, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ phía khách hàng.

Nếu trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, maylanhgiasi.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng biết.

Chúng tôi bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa và các thông tin liên quan khác.

Bình luận đã bị đóng.