Xem giỏ hàng “Máy Lạnh Panasonic CU-XPU24XKH-8 inverter 2.5HP model 2021” đã được thêm vào giỏ hàng.

Máy lạnh 2.5HP Inverter